Hvad driver værket... Fjederholt Å - Systemet
- et tilløb til Skjern Å via Rind Å

Kom rundt til alle grøfter, bække og dambrug med oversigtskortet her ved siden af... Bare peg og klik!
Fjederholt Å - Systemet Gunderup Bæk Kollund Bæk Fastrup Bæk Trindkær Bæk Låsevase Bæk Lille Nørlund Bæk Hesselbjerg Bæk Elkær Bæk Uhre Bæk Vester Isen Aflednings Grøft Langmose Grøft Isen Bæk Over Isen Bæk Skaven Grøft Isenvad Dambrug Vester Isen Dambrug Fonnesbæk Dambrug Kølkær Fiskeri Kideris Dambrug Rind Å Fjederholt Å - Systemet

Hesselbjerg Bæk

Opgaver og idéer for Hesselbjerg Bæk
Totalprojekt for Fjh Å og tilløb

Projektområde C, Langelundvej
Sand- og materialetransport


23.06.02, Besigtigelse ved motorvej
25.12.01, Besigtigelse ved motorvej
03.12.01, Besigtigelse ved motorvej
23. juni, opsamlingsbassiner ved motorvejen

Retur til: Forsiden